05 de maig 2009

Objectius de l'entitat
  • Generar un debat sobre les necessitats de la ciutadania de Castellar del Vallès per tal que aquestes es tinguin en compte tant en el moment de l’elaboració dels estudis previs com en el moment de la realització del Projecte.

  • Establir contactes amb els diferents òrgans públics i privats per tal que el desenvolupament del projecte es porti a terme de la forma més adient i atenent les necessitats dels sectors més amplis de la ciutadania.

  • Promoure els estudis i les informacions necessàries per facilitar al màxim que el projecte sigui realitzat amb perspectives de futur. No només pel que fa a la població de Castellar del Vallès, sinó pensant en futures connexions amb les poblacions veïnes, analitzant l’arribada del tren amb perspectives el més amples posibles desde el punt de vista territorial.

  • Fer un seguiment del projecte de realització i de la construcció per tal que es faci amb els més estrictes criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, així com suggerir la forma perquè les obres de contrucció generin les mínimes molèsties possibles a la ciutadania.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada