30 de juny 2010

El tren. Obrim el debat !! (1)

Probablement la majoria de les ciutadanes i ciutadans de Castellar van començar a sentir parlar del possible tren a Castellar a partir de la campanya que Sabadell Cruïlla va protagonitzar, especialment als carrers de Sabadell, donant informació de les vies possibles de sortida de la línia a Sabadell, la oficial i la proposada per l’entitat, i les seves conseqüències respecte a les possibilitats de cadascuna de donar cobertura ferroviària cap a Castellar a la seva continuació.
L’acceptació d’una part de la proposta de Sabadell Cruïlla és la que dona pas al tren cap a Castellar. Però, al mateix temps ens donava a entendre que ara també nosaltres hem de treballar per aconseguir que les propostes acceptades siguin de l’interès majoritari de la població castellarenca, i per això vam decidir d’iniciar el que avui és la Plataforma Tren Castellar Centre. Assessorats per la mateixa Sabadell Cruïlla, que també va presentar les seves propostes a l’actual Alcalde de Castellar, vam iniciar el camí de treballar per trobar la millor manera de que el tren arribi a Castellar amb la màxima cura respecte a la forma en que ho fa, respectant al màxim la mobilitat, ja de per si mermada entre Castellar i Sabadell, fins i tot abans de les obres, com pel respecte a l’entorn natural, com en el servei que pot oferir a la ciutadania segons es trobin les estacions a una o altre localització.
La Generalitat ha presentat en el seu estudi informatiu diverses propostes, que hem estudiat i presentat al·legacions respecte a diferents aspectes del projecte, de la mateix manera que altres entitats també les han presentat.
Creiem que estem en el moment de demanar la màxima participació per part de les ciutadanes i ciutadans de Castellar, i obrim amb aquest article un curt cicle d’informacions. Que iniciem amb aquest escrit, que presentarà la setmana vinent la informació de les diferents propostes, de forma més tècnica, i que tindrà la culminació en una xerrada-debat obert a tothom on poder rebre informació directa de l’estat actual de la qüestió, o aportar aquelles propostes o necessitats que creiem oportunes, i que serà anunciada degudament per aproximadament mitjans de juliol.