21 de desembre 2010

La tuneladora de Sabadell d’FGC arriba a l’estació de Plaça Espanya


La tuneladora que perfora el primer túnel del perllongament de la línia del Vallès d’FGC a Sabadell ha arribat a Plaça Espanya, la primera de les 4 estacions previstes al llarg del recorregut. Així, la màquina ja ha perforat 0,6 dels 2,9 km totals de túnel previst des del pou d’atac del Parc del Nord fins a Sabadell - Estació. Ara es duran a terme els treballs de manteniment necessaris per a garantir el seu correcte funcionament. En total, l’actuació abasta prop de 5,2 km de longitud i comporta una inversió de prop de 400 MEUR.

La tuneladora que excava el primer túnel de 2,9 km de longitud del perllongament de la línia d’FGC entre Ca n’Oriac i Sabadell - Estació ha arribat ja a l’estació de Plaça Espanya, la primera de les 4 previstes en el recorregut.

D’aquesta manera, la màquina ha perforat 0,6 km de túnel, des del pou d’atac del Parc del Nord. Ara, els treballs a Plaça Espanya se centraran en el canvi d’eines de tall de la tuneladora, per garantir el seu correcte manteniment, perquè pugui continuar avançant en direcció a Eix Macià.

Es preveu que cap al febrer torni a arrencar la màquina, un cop es completin les tasques de manteniment de la tuneladora i la construcció de l’estructura d’empenta necessària perquè continuï la perforació del túnel.

Es tracta d’una tuneladora de tipus EPB, de 6,8 metres de diàmetre, 116 metres de longitud i 550 tones aproximadament, amb un capçal preparat per a excavar sòls sota el nivell freàtic.

El tram de túnel entre pantalles

Paral·lelament al tram de 2,9 km de túnel que es construeix amb tuneladora, entre el Parc del Nord i Sabadell - Estació, el DPTOP treballa en un altre tram de 0,7 km de túnel que s’ha construït entre pantalles, entre Parc del Nord i Ca n’Oriac. Així, ja s’ha executat tot el túnel i ara s’estan duent a terme els treballs previs a la urbanització de la superfície.

Avancen les obres a les estacions

D’altra banda, pel que fa a les estacions, les tasques es concentren en 3 de les 4 noves previstes :

 • Sabadell - Estació: a mitjans d’octubre es va iniciar la construcció del gruix dels treballs de l’estació provisional i del pou de sortida de la tuneladora. En aquest sentit, s’estan construint els murs pantalla del pou de sortida de la tuneladora.
 • Plaça Major: es treballa en l’excavació del recinte, i ja s’ha arribat sota el nivell -2.
 • Eix Macià: continua l’excavació del recinte de l’estació. Els treballs se centren ja en la cota prèvia al nivell de vies.
 • Plaça d’Espanya: ja s’ha excavat totalment una part del recinte de l’estació, concretament la banda per on ha arribat la tuneladora. Ara, les tasques continuaran a l’altra banda, per enllestir l’excavació de les terres i garantir l’avanç de la tuneladora.

Properament, s’iniciaran també les obres de l’estació de Ca n’Oriac i de les cotxeres del final de la línia.

5,2 quilòmetres i 4 noves estacions

Des de la primavera del 2008, el DPTOP està duent a terme obres per a perllongar la línia del Vallès d’FGC a noves àrees de Sabadell, que servirà per dotar la ciutat d’una línia de metro urbà que donarà servei a 7 milions d’usuaris cada any amb una inversió propera als 400 MEUR.

L’actuació abasta en total una longitud de 5,2 quilòmetres, que inclou un nou tram de línia de prop de 4,4 km, dels quals 2,9 km seran pròpiament de túnel amb tuneladora, i 0,7 km seran túnel entre pantalles. Les obres comprenen la construcció de 4 noves estacions (Plaça Major, Eix Macià, Plaça Espanya i Ca n’Oriac), la reforma i soterrament de l’estació existent de Sabadell-Estació i la construcció d’unes cotxeres al final de línia.

D’altra banda, es treballa també en la redacció dels projectes per definir l’ampliació del soterrament de la línia existent al llarg de 400 metres més, amb l’objectiu d’integrar-la als barris de Gràcia i Can Feu.

Bloc PTOP

15 de desembre 2010

Hipòtesi d'un traçat més econòmic i raonable per arribar amb FGC a Castellar

Aquesta hipòtesi partiria dels elements següents:
·Una situació el més urbana possible de les estacions i en particular de la prevista al Pla de la Bruguera.

imatge - 2

Un aprofitament de les obres actuals i un abaratiment de costos (imatge 2)

L’opció implica les següents accions particulars:
 • Situació de l’estació de Sabadell al carrer de Corones, en comptes del carrer de la Bonaigua (veure imatge-2).

 • Aprofitament del túnel construït actualment a la ronda de Navacerrada com a part de la cotxera i situació de la resta, específicament de la part de manteniment i reparació, a l’inici del Parc del Nord, tot estalviant cost i impacte sobre la part més verda del parc (veure imatge-2).

 • Menor tram en túnels en el conjunt de l’opció, amb l’estalvi econòmic que aquest fet representa. No caldria travessar el bosc de Can Deu amb opcions costoses i major recorregut i pendents, tal i com preveu l’estudi informatiu (veure imatge 1).

 • Situació central de l’estació del Pla de la Bruguera, d’acord amb les anàlisis on es demostra la seva millor localització en aquest punt.

 • Situació de l’estació del nucli urbà de Castellar a la plaça de Catalunya, amb la possibilitat de la seva continuació futura en direcció Sentmenat.
La hipòtesi proposada per Tren Castellar Centre suposaria l'estalvi del 46% del cost total respecta el traçat que proposa l'Estudi Informatiu.

recorregut en superfície

ídem en túnel

viaducte

total recorregut

Estudi Informatiu

0

170.898

13.200

184.098

Alternativa

7.977

83.244

8.500

99.721

Valors relatius de costos en ambdós recorreguts (milers d’euros):

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

25 de novembre 2010

Estació de FGC a plaça Catalunya: visió de futur

Aquest estudi avalua les dues hipòtesis plantejades sobre l’emplaçament de l'estació al municipi:

1- A la plaça de la Fàbrica Nova, al peu de la carretera B124, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2- A la plaça de Catalunya, amb opció de futura prolongació de la línia a Sentmenat, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

En l'estudi s'ha calculat la distància des del centre de diferents sectors del municipi per obtenir el recorregut mig del conjunt de la població segons deu desplaçaments tipus.
En ambdós casos s’han considerat els sectors del nucli urbà i no els de les urbanitzacions, en els quals es considera que el desplaçament es farà amb cotxe segurament millor a una estació al pla de la Bruguera, amb aparcament i allunyada del nucli on resultarà més complicat l’aparcament.

Els resultats fan palès que ambdues estacions se situen en una coincidència pel que fa al llindar d'ús respecte de la població.

L'anàlisi del servei de els dues estacions respecte de les distancies més curtes de mil metres ens diu que l’estació de Plaça Catalunya té el mateix llindar d’ús que l’estació de la Fàbrica nova.

Si fem el càlcul per a les majors distàncies dins el nucli, la situació de la Plaça Catalunya redueix els majors recorreguts, ja que hi ha menys ciutadans allunyats.

En conclusió: L’opció de l’estació a la plaça Catalunya conté les mateixes avantatges que a la plaça de la Fabrica Nova, potser amb algun de millor fins i tot, però a més queda oberta a la possibilitat de l’allargament de la línia cap a Sentmenat, la qual cosa és una opció de futur valuosa.

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

24 de novembre 2010

L'estació dels FGC a Castellar del Vallès en l’àmbit industrial

Aquest estudi ens serveix per avaluar dues hipòtesis sobre l'emplaçament d'aquesta estació:

1.- Al costat de la B124, propera a Sony, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2.- Al centre del Pla de la Bruguera, en l’actual aparcament de camions, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

El resultat d'aquest estudi, ens diu que per un nombre de 13.242 ocupats teòrics la distància recorreguda cap a l’estació de la B124 seria un 9% més elevada que en la solució del Pla de la Bruguera. En aquest estudi s'ha contemplat com si el pla parcial de Can Bages estigués plenament desenvolupat.

En el cas que contemplessim només els desplaçament menors o iguals a 1.000 metres, el resultat que obtenim de persones que poden utilitzar l’estació del Pla del Bruguera supera en un 64% respecte de la situació de l'estació a la B124. Amb aquestes consideracions, l’estació al pla de la Bruguera ens apareix clarament millor situada que l’estació al peu de la B124.

En Conclusió: L’opció de l’estació al pla de la Bruguera conté majors avantatges que l’estació situada a la B124, proposada en l'estudi informatiu.

Amb tot hi ha encara un motiu complementari en l’opció millor en l’estació al Pla de la Bruguera que és al seva centralitat i la seva capacitat per endegar un procés de modernització del parc industrial del Pla de la Bruguera. Aquest emplaçament se situa al mig de la carena de la plana (una suau carena), en un sòl central situat en un eix d’equipaments, espais verds i sòls de propietat municipal. Aquest factor afavoriria la possibilitat de la reconversió de determinats sòls públics en espais de serveis terciaris (oficines, acadèmies, laboratoris, etc.) que podrien ser generats per la centralitat de l’estació i que constituirien factors econòmics importants de desenvolupament i rendibilitat de la inversió pública que representa la infrastructura del tren.

Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

18 de novembre 2010

Compte! No perdem el tren!

L’acord signat a Sabadell per l’Ajuntament de la ciutat, la Cambra de Comerç (no oblidem el seu àmbit comarcal), Sabadell Cruïlla i la Fundació Bosch i Cardellach, ara fa dos anys, certificava el compromís d’arribada del tren a Castellar del Vallès, entre d’altres.

També ho contempla així el Pla Director d’Inversions (PDI 2009-2018) i la presentació feta pel DPTOP (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) a l’Ajuntament de Castellar del Vallès que explicava l’estudi informatiu, pendent d’aprovació, que planteja el perllongament del tren dels FGC de Sabadell al nostre municipi.

Fins aquí tot correcte.

Ens preocupa, i molt, el volum total del cost del projecte, 320 milions d'Euros, que dificulta les seves possibilitats reals d'execució i minva la seva rendibilitat global, l’impacte ecològic de la primera part del traçat i les ubicacions proposades per les dues estacions: B-124 (prop de la Sony) i Espai Tolrà.
Creiem que cal una major reflexió del projecte i un aprofundiment del debat per tal de millorar la rendibilitat i les prestacions del tren.
Cal avançar la ubicació de l’estació de la B-124 a la zona de l'aparcament de camions per potenciar el polígon industrial ja consolidat i la seva àrea de serveis. També cal ubicar l’estació de l’Espai Tolrà a la Plaça Catalunya fent possible un perllongament posterior a Sentmenat, Caldes i Granollers. Així es facilitaria la demanda futura sense perdre centralitat pel que fa al gruix de població beneficiada pel servei. Una altra aposta ferma és la rebaixa de l’impacte ecològic i el cost de la inversió en el primer tram.

És per a tot això que, la PTCC (Plataforma Tren Castellar Centre) oferim la nostra col•laboració a l’ajuntament i ens exigim a tots plegats, institucions, partits polítics locals i ciutadania un superior nivell d’implicació i demanem un esforç de revisió del projecte per part del DPTOP i una consideració positiva per part del consistori dels plantejaments aquí exposats que creiem que redundaran en una major eficàcia, un major servei, un menor cost, i unes expectatives de futur més obertes a la comarca.

Amb l'actual projecte la via de Ferrocarrils de la Generalitat serà un cul de sac. Amb les nostres propostes, el Tren o Metro del Vallès Occidental es pot prolongar en un futur cap a l'est i arribar fins i tot a la capital del Vallès Oriental.

No cal tancar de pressa i corrent un projecte informatiu car i mancat de visió de futur. Que la immediatesa de les eleccions no ens faci tancar un procés administratiu en funció de la immediatesa dels rèdits polítics. No perdem el tren.

Estudi ubicació estació zona urbana
/ Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

27 d’octubre 2010

Ara per a ara, hi ha greus dificultats perquè el tren arribi a Castellar

Article de Manel Larrosa publicat al Diari de Sabadell el 26-10-2010

La documentació del Pla Director d’Inversions (PDI) en transport col•lectiu de la regió metropolitana, 2009-2018 (PDI), ens diu que el projecte de l’allargament des de Sabadell a Castellar és l’últim projecte en possibilitats de materialitzar-se.

Aquest fet es deu a la seva baixa, o fins i tot negativa, rendibilitat respecte de la resta de projectes.

Podem fer veure que aquests fets no existeixen, o podem posar el toc d’alarma que correspon.

Per tal que l’allargament es fes, primerament es realitzarien les inversions d'altres projectes, la majoria dels quals són dins l’àmbit del Barcelonès. I tot i que es parli de Castellar, es deixa de banda la línia FGC de Sabadell direcció Granollers que fou motiu d’un debat tant sòlid com el de l’allargament cap a Castellar. Es pot dir que els documents del PDI són de moment encara un avantprojecte i és cert, però el seu signe és molt definit. Només una nova línia dels FGC de Barcelona (Poble Nou) fins la Universitat Autònoma comptaria amb possibilitats reals.

Per salvar aquest greu problema cal arremangar-nos. Primer reconèixer les dificultats i no amagar el fet i en segon lloc endegar un treball per resoldre-ho.

Hi ha dos camins que cal recórrer i que ningú no farà per nosaltres.

El primer camp a treballar és el cost del projecte. Pensar que anirem de Sabadell a Castellar totalment soterrats, excepte el viaducte del Ripoll, és un luxe prescindible. Hi ha alternatives possibles més simples, sense impacte, assumibles i que cal treballar.

El segon camp és demostrar que els càlculs de la rendibilitat són esbiaixats i que ens perjudiquen. Això sembla, dit així, presumptuós i exagerat. Però no ho és.

Ens explicarem.

La rendibilitat es mira dividint la inversió, o cost de la construcció, pel nombre de possibles viatges que s’estima hi haurà. En el cas de les inversions del metro de Barcelona els viatgers són molt nombrosos. Cert, però el seu viatge en mitjana només és d’uns quatre quilometres. En canvi en rodalies, com seria el cas dels FGC des de Castellar, el viatge mig és de l’ordre de quatre vegades més llarg. Per exemple, és clar que encara que hàgim de construir uns quatre quilometres de línia fins a Sabadell, una gran part dels viatges serien més llargs, fins la universitat Autònoma, o fins Barcelona mateix. Si tota la inversió la imputem als quatre quilometres des de Sabadell a Castellar, ens estem enganyant. Per fer-ho bé caldria sumar els desplaçaments de la gent, no el seu simple nombre.

El PDI que es va aprovar l’any 2000 va seguir el mateix esquema que fa ara en la seva revisió (2009-2018) i afavoreix descaradament els usuaris del metro: molts milions, però en viatges curts i deixa de banda la perifèria regional on, des de fa més de quinze anys, l’ús dels ferrocarrils supera de llarg l’ús del metro. Si compteu la gent a les andanes o a les escales veureu més gent en el metro que en les rodalies, però si la compteu dins els combois hi ha més gent i quilòmetres recorreguts a les rodalies regionals.

Aquest criteri és clau. Només si el PDI calculés en termes de milers de quilometres recorreguts pels viatgers, en comptes de nombre de viatgers, quedaria clar que els càlculs de la demanda són esbiaixats a favor d’unes inversions sempre centrals al Barcelonès i amb oblit de la perifèria.

És fort, però real. En mig d’un gruix de xifres impressionant, els documents tècnics del PDI parlen de rendibilitats, de taxes de retorn de la inversió, de multicriteris, etc., però el fet de fons que cal discutir és si hem d’acceptar l’aparença: el nombre de persones que es mouen en els vestíbuls, o la realitat del servei: la gent que hi ha dins dels combois, o sigui el nombre de quilometres que fan els trens i amb quanta gent dins.

A Barcelona, l’existència d’una densa xarxa i moltes línies radials sempre afavoreix que tota nova inversió multipliqui la seva eficàcia. En canvi, quan calculem el valor possible de la línia de Sabadell a Castellar, perquè no hi fem al mateix temps la hipòtesi complementària de la línia de Sabadell a Granollers?, o amb un servei establert al llarg de la línia actual de RENFE de Granollers a Martorell?. Un millor servei al Vallès multiplicaria, en aquest cas, les opcions des de Castellar i cap a Castellar. Però això mai no ho fan i succeeix el que hem vist: la condemna de la línia de Castellar com a “no rendible”.

Fa un temps ens van donar la raó en una reivindicació: l'allargament dels FGC fins Castellar. Hi van destinar diners a estudis i la realitat és que no hi creuen. Uns altres estudis ho han posat molt difícil. Ens quedarem aturats davant aquest fet ? Estem segurs que la ciutadania no ho vol. Però el que està per veure és si els nostres representants polítics juguen al joc del rei nu al que volen veure vestit.

Com el nen del conte, denunciem que hi ha molt teatre.

A no ser que ens arremanguem, de tren a Castellar, com també cap a Polinyà o Palau-solità i Plegamans, serà per a les calendes gregues.

20 de setembre 2010

Tren Castellar Centre surt al carrer durant la Festa Major 2010

Tren Castellar Centre va presentar al·legacions a l'Estudi Informatiu que es va fer public el 16 de març de 2010.
Durant la Festa Major 2010, va voler sortir al carrer per explicar-les i apropar-se a la gent.
Van ser moltes les persones que es va acostar al punt d'informació mostrant molt interès per aquest futur projecte.

S'explicàven les tres propostes presentades a les d'al·legacions i una quarta que inicialment ja havia proposat Sabadell Cruïlla, la qual contempla bona part del traçat en superfície i per tant una reducció important del cost del projecte. Es van repartir més de 600 díptics amb una breu explicació de les propostes i antecendents del projecte.

Més comentaris i notícies del tema:

Notícies sobre el transport públic - 18 de juliol de 2010
Un ambiciós Pla Director d'Infraestructures - 4 de juny de 2010
L'ATM enllesteix l'Avanç del Pla Director d'Infraestructures 2009-2018 - 19 abril 2010
L'ATM enllesteix l'Avanç del Pla Director d'Infraestructures 2009-2018 de la regió metropolitana de Barcelona - 19 abril 2010

20 de juliol 2010

Sobre el debat del tren

Article publicat al Setmanari Forja, 16 de juliol de 2010

La Plataforma ciutadana Tren Castellar Centre (TCC) va fer la presentació pública de l’entitat el passat 13 de juliol de 2010 a la sala petita del nou auditori.

Albert Margineda, secretari de TCC, va explicar els orígens i els objectius que persegueix l’entitat. Seguidament el president d’aquesta, Joan Pinyot, va fer un recorregut històric de la mobilitat de Castellar i un breu repàs dels temes que en el municipi han generat mobilització ciutadana, com ara la construcció d’un cementiri privat, el zoo, la plaça major, les problemàtiques amb les pedreres, el desdoblament de la B-124, etc. Amb aquest recorregut destacava la necessitat actual de participació castellarenca envers el tren.

Pinyot va explicar amb molt detall els trets principals de l’estudi informatiu del Departament de Política Territorial. TCC qüestiona els tres viaductes amb pendent que es proposa des de l’administració per resoldre el salt del tren des de Can Deu fins arribar a la carretera B-124. Així mateix considera del tot inacceptable l’impacte que el traçat suposaria al torrent de Can Bages i als boscos d’aquell entorn. També posa en qüestió l’impacte de les obres sobre el trànsit de la carretera i la destrucció innecessària de la zona de passeig lateral de la carretera. Tot això, segons TCC, qüestiona la idoneïtat d’aquest estudi informatiu i obre el debat ciutadà que Castellar hauria de portar a terme durant aquests anys.

Tren Castellar Centre va parlar també de les al·legacions presentades a l’estudi informatiu amb tres noves propostes. També es va mencionar la proposta que Sabadell Cruïlla ha posat sobre taula aquests dies amb l’ànim d’enriquir el debat.

Després de l’exposició de l’entitat es va obrir el torn de paraules i algunes intervencions van subratllar el fet que l’endarreriment que patirà aquesta gran inversió, motivat per la crisi, podria ser una oportunitat que permetria ara a Castellar treballar per trobar la millor manera de fer arribar el tren al municipi.

Ens hagués agradat obrir el debat abans de la presentació de les al·legacions i poder presentar de forma conjunta entre l'Ajuntament, les Entitats i la Ciutadania una proposta acordada, però encara som a temps de fer un diàleg obert i seré, si comptem amb el suport d'una administració municipal autènticament receptiva i participativa, confiem entre tots poder assolir el millor traçat possible del tren que ha d'arribar a Castellar.

19 de juliol 2010

Castellar obre el debat sobre la futura arribada dels FGC


La Plataforma Tren Castellar Centre durant la presentació a l'auditori municipal Miquel Pont Foto: M.C.B.

La Plataforma Tren Castellar Centre exposa a la població les al·legacions que ha fet arribar al DPTOP
Aposta per un traçat més respectuós amb el medi ambient i independent de la B-124
Tot i la inconcreció temporal de la futura arribada a Castellar del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l'entitat Plataforma Tren Castellar Centre s'ha marcat com a objectius implicar tota la ciutadania en el procés i divulgar els possibles inconvenients dels traçats inclosos en l'estudi informatiu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). Per fer-los realitat, aquesta setmana va organitzar un acte públic en què va expressar els seus punts de vista, va exposar les al·legacions –que inclouen tres recorreguts alternatius des de Sabadell– que ja ha fet arribar al departament i va copsar les inquietuds de la població. Segons el seu entendre, el traçat que es veu amb més bons ulls des d'un punt de vista tècnic és millorable, a causa de diversos factors: l'impacte ambiental i el cost econòmic que pot suposar l'ús de tres viaductes per superar el riu Ripoll i el torrent de Can Bages; els problemes de mobilitat que poden derivar d'una construcció a tocar i paral·lelament a la carretera B-124; la manca de centralitat de les estacions, i la impossibilitat d'un allargament fins a Sentmenat. Per aquest motiu, les seves propostes estan encaminades a solucionar aquestes consideracions, per bé que estan oberts a rebre noves idees i prefereixen no defensar un sol traçat. Els recorreguts que plantegen pretenen aprofitar la desforestació ja existent a Can Bages, amb la qual cosa el tren podria passar per sota del futur polígon. D'aquesta manera, es reduiria l'impacte ambiental. Pel que fa als efectes en la B-124, el primer traçat inclou la possibilitat de no travessar-la i els altres dos, de només afectar-la en un punt i seguir cap a la plaça de Catalunya, molt més cèntrica. Encara més estratègica seria l'arribada a la plaça del Calissó, que seria possible incloent una tercera estació en el primer traçat.

La Xifra
4,8quilòmetres fa el traçat que proposa el DPTOP des de Ca n'Oriac. El de la plataforma supera els 5 quilòmetres.

Presència de Sabadell Cruïlla
Tot i que l'entitat Sabadell Cruïlla es va dissoldre el 2008, alguns membres de la seva antiga junta van assistir a la presentació de la Plataforma Tren Castellar Centre –celebrada a l'auditori municipal Miquel Pont– per expressar la seva opinió. Segons el seu entendre, la proposta més ben valorada pel DPTOP és “massa cara”, i això podria acabar avortant per falta de fons. “Una de les al·legacions que s'han presentat és la del Col·legi d'Enginyers de Barcelona, que posa en relleu que el cost econòmic és excessiu”, va explicar Manel Larrosa, que va recordar que el recorregut plantejat per Sabadell Cruïlla l'any 2004 no només era més assumible sinó que podria continuar sent vigent: “Si l'estació de Ca n'Oriac es plantegés al sud de la ronda de Navacerrada, a 300 m de l'actual, el traçat a Castellar podria ser majoritàriament en superfície”. D'aquesta manera, s'abaratirien els costos i es reduiria l'impacte sobre Can Deu i el riu Ripoll.

09 de juliol 2010

L'arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat a Castellar


A mida que les obres de prolongació del tren a Sabadell van progressant (aquest setembre entrarà en acció la tuneladora entre Can Feu i l’estació Sabadell Estació), a Castellar anem preparant la seva arribada al nostre poble.
Perquè el tren serà una realitat a Castellar.
I més aviat serà tard que d’hora vista la crisi econòmica que passem, les retallades que es fan sobre algunes obres ja actualment en marxa (no la del tren de Sabadell, per cert) i la lentitud amb que van normalment les obres públiques.
Per això mateix sabem que disposem de temps, però no de tot el temps del món, per pensar, definir i aportar la nostra visió sobre el projecte, per al•legar i millorar totes aquelles coses que són millorables.
Per tenir el tren que tots volem, volem que tots ens ajudeu a millorar-lo i estudiar entre tots els millors trajectes i les millors opcions ja que el fet d’haver-nos constituït en part al•legadora ens permetrà ser cridats com a interlocutors per discutir el projecte oficial i les nostres propostes amb l’administració quan arribi el seu moment.
Tenim sobre la taula la proposta del Departament de Política Territorial, l’Estudi Informatiu que qualsevol persona pot consultar en línia a la pàgina trencc.blogspot.com
Tenim les propostes fetes per la Plataforma Tren Castellar Centre que podeu consultar en el lateral dret d'aquest bloc: www.trencc.blogspot.com
Ara cal que en parleu a casa, amb els veïns i amb les associacions de les que formeu part i us en feu una idea pròpia.
Perquè aquest tren l’utilitzarem tots. Sia per anar a fora (se’n serviran els estudiants, els malalts, els viatgers, els treballadors, els jubilats...) com per venir (visitants, possibles compradors pels nostres comerços, turistes, excursionistes, jovent, Festes Majors, fires, esports, actes públics, contactes entre entitats...).
Us proposem discutir-les tots plegats en la propera presentació pública prevista pel dia 13 de juliol que farem de les nostres propostes (3 en total i ben diferents) que a la nostra manera de veure milloren la inicial del Departament.

Podeu aportar les vostres opinions al nostre correu: trencc@gmail.com

PLATAFORMA TREN CASTELLAR CENTRE

30 de juny 2010

El tren. Obrim el debat !! (1)

Probablement la majoria de les ciutadanes i ciutadans de Castellar van començar a sentir parlar del possible tren a Castellar a partir de la campanya que Sabadell Cruïlla va protagonitzar, especialment als carrers de Sabadell, donant informació de les vies possibles de sortida de la línia a Sabadell, la oficial i la proposada per l’entitat, i les seves conseqüències respecte a les possibilitats de cadascuna de donar cobertura ferroviària cap a Castellar a la seva continuació.
L’acceptació d’una part de la proposta de Sabadell Cruïlla és la que dona pas al tren cap a Castellar. Però, al mateix temps ens donava a entendre que ara també nosaltres hem de treballar per aconseguir que les propostes acceptades siguin de l’interès majoritari de la població castellarenca, i per això vam decidir d’iniciar el que avui és la Plataforma Tren Castellar Centre. Assessorats per la mateixa Sabadell Cruïlla, que també va presentar les seves propostes a l’actual Alcalde de Castellar, vam iniciar el camí de treballar per trobar la millor manera de que el tren arribi a Castellar amb la màxima cura respecte a la forma en que ho fa, respectant al màxim la mobilitat, ja de per si mermada entre Castellar i Sabadell, fins i tot abans de les obres, com pel respecte a l’entorn natural, com en el servei que pot oferir a la ciutadania segons es trobin les estacions a una o altre localització.
La Generalitat ha presentat en el seu estudi informatiu diverses propostes, que hem estudiat i presentat al·legacions respecte a diferents aspectes del projecte, de la mateix manera que altres entitats també les han presentat.
Creiem que estem en el moment de demanar la màxima participació per part de les ciutadanes i ciutadans de Castellar, i obrim amb aquest article un curt cicle d’informacions. Que iniciem amb aquest escrit, que presentarà la setmana vinent la informació de les diferents propostes, de forma més tècnica, i que tindrà la culminació en una xerrada-debat obert a tothom on poder rebre informació directa de l’estat actual de la qüestió, o aportar aquelles propostes o necessitats que creiem oportunes, i que serà anunciada degudament per aproximadament mitjans de juliol.

25 de maig 2010

Tren Castellar Centre al programa B de blog

El passat 18 de juny el programa B de blog de Radio Castellar va convidar a membres de la Plataforma Tren Castellar Centre. Vam parlar de l'entitat i el bloc que és el mitjà amb el que difonem les propostes i activitats de l'entitat.

Podeu escoltar el programa a través d'aquest link:
http://radiocastellar.podomatic.com/entry/2010-05-23T11_45_19-07_00

23 de maig 2010

Entesa per Sabadell proposa un traçat alternatiu dels FGC a Castellar

22/05/10 02:00 - Sabadell / Castellar - EL PUNT

Entesa per Sabadell proposa un traçat alternatiu per al perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a Castellar del Vallès. La formació considera que la situació de les cotxeres al parc del Nord de Sabadell condiciona el recorregut plantejat per l'estudi informatiu i, al marge de l'alt cost econòmic de la successió de falsos túnels per creuar el bosc de Can Deu i salvar el riu Ripoll i el torrent de Can Bages, té molts efectes paisatgístics i ambientals. Per aquest motiu, troba més adient creuar el riu Ripoll lleugerament més al nord del que indica la proposta actual, per seguir pel futur polígon de Can Bages i creuar la carretera B-124 per un solar situat al nord de l'empresa Sony.

A partir d'aquí, el traçat seguiria pel carrer del Berguedà –al Pla de la Bruguera–, per la ronda de Tolosa i per la ronda de Llevant. Les estacions serien vora l'actual aparcament de camions i a la plaça de Catalunya de Castellar, i s'aconseguiria en tots dos casos guanyar centralitat. A més, segons Entesa, aquest plantejament facilitaria un futur perllongament cap a Sentmenat i Caldes de Montbui.


21 de maig 2010

Sabadell al·lega al tren

Cristina Domene, L'Actual 21/05/10

El traçat de la Generalitat proposa que el tren travessi el Ripoll en tres viaductes. La imatge virtual simula aquest traçat que superarà el riu. || PTOP

El partit polític Entesa per Sabadell i l’entitat Sabadell Cruïlla han presentat al·legacions al projecte

L’arribada del tren a la vila no només importa als castellarencs, sinó que també preocupa als nostres veïns sabadellencs. La formació política Entesa per Sabadell i l’entitat Sabadell Cruïlla han presentat al·legacions al traçat presentat pel Departament de Polítiques Territorials i Obres Públiques. En una de les qüestions que coincideixen ambdós és en facilitar el futur perllongament cap a Sentmenat i Caldes de Montbui. Isidre Soler, el portaveu d’Entesa per Sabadell, afirma que és molt important tenir en compte la possible continuació cap a d’altres municipis. Destaca també “la necessitat de millorar la ubicació de les estacions”. El partit sabadellenc proposa ubicar la primera estació al carrer del Berguedà cantonada amb el Maresme, amb un aparcament, i una segona a la Ronda de Llevant amb plaça Catalunya. “D’aquesta manera, es millora la ubicació de les estacions, es dóna servei a més població i, a més, el traçat queda encarat cap a Sentmenat”. Un altre punt en el qual fa èmfasi l’Entesa és en el viaducte que travessarà el riu Ripoll. D’una banda, expliciten al document presentat que es faci més cap al nord, per minimitzar els impactes ambientals, i d’altra, que s’adopti un disseny de qualitat que integri al màxim el viaducte en el paisatge.
Manel Larrosa, de Sabadel Cruïlla, destaca a les al·legacions que és un traçat massa car. “Si es fes un traçat més estudiat i acurat no costaria tants diners. La Generalitat ha optat per realitzar un traçat totalment soterrat quan es podrien alternar els dos sistemes de construcció aprofitant solars que estan sense urbanitzar i que no afecten el medi ambient”.

18 de maig 2010

Les propostes de Tren Castellar Centre

clica sobre la imatge per veure més gran

PROPOSTA 1

Longitud del traçat: 4,34 Km. + 0,87 Km fins Pl. Calissó = 5,21 Km

3 Estacions:

1 - Al costat de la gasolinera

2 - A nivell dels terrenys de l'antiga Playtex

3 - Plaça Calissó


PROPOSTA 2

Longitud del traçat: 5,27 Km

2 Estacions:

1 - Al costat de l'aparcament de camions

2 - Plaça Catalunya


PROPOSTA 3

Longitud del traçat: 5,28 Km.

2 Estacions:

1 - Al costat del terreny de la Sony

2 - Plaça Catalunya


12 de maig 2010

Al·legacions de la Plataforma Tren Castellar Centre

12/05/10 - El Punt

L'associació Plataforma Tren Castellar Centre ja ha fet arribar a Manel Villalante, director general del Transport Terrestre del DPTOP, les seves al·legacions en relació amb l'estudi informatiu sobre l'arribada dels FGC a Castellar. En primer lloc, fa una sèrie de consideracions sobre el traçat que recomana la Generalitat, començant per les possibles afectacions ambientals i paisatgístiques que pot tenir la construcció de tres viaductes pel torrent de Can Bages i la masia del mateix nom. A la vegada, recorda que la proposta existent significarà la destrucció de l'àrea de passeig ubicada en paral·lel a la carretera B-124, i fa esment que l'estació del pla de la Bruguera «podria tenir més centralitat i oferir un millor servei als polígons industrials consolidats». També expressa el seu temor que la construcció de la línia impliqui «el fet d'haver de destruir i refer part de la B-124 teòricament desdoblada»; i es manifesta a favor que l'estació final sigui a la plaça del Calissó –encara que sigui a través d'una única via– en lloc de la plaça de la Fàbrica Nova: «L'opció de l'Espai Tolrà d'entrada no és dolenta, però és una zona molt conflictiva on conflueixen la ronda de Llevant, el Passeig, la Carretera de Sabadell i la de Sant Llorenç, i on hi ha l'Institut Joan Blanquer. La possibilitat de la plaça Calissó oferiria més centralitat i donaria servei a la població més vella i menys proveïda de transport privat.»

D'altra banda, la plataforma també ha presentat tres propostes alternatives, que tenen com a factors comuns que l'accés al pla de Castellar sigui per l'oest de la masia de can Bages, en un sol viaducte i amb la possibilitat de fer algun tram en superfície; i que el traçat només afecti l'actual carretera B-124 per un sol punt de creuament. La primera proposta inclou la construcció de la segona estació a l'antiga Playtex i la hipotètica arribada a una tercera a la plaça Calissó –mantindria la de l'Espai Tolrà–. La segona proposta parla d'una primera estació al costat de l'actual aparcament de camions, mentre que la tercera proposta la ubicaria prop de la Sony. Totes dues portarien el tren fins a la plaça de Catalunya, tot oferint la possibilitat d'arribar fins a Sentmenat.

10 de maig 2010

Al•legacions a l’Estudi Informatiu del projecte de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat, de Sabadell fins a Castellar

Les tres propostes presentades per la Plataforma Tren Castellar Centre són fàcilment identificables en els gràfics que s’adjunten on es contemplen els traçats i la situació de les estacions alternatives a l’escollit pel Departament.

Manifestem que són alternatives viables i possibles i que mereixen ser meditades i comptabilitzades abans de prendre una decisió final.

Aquesta entitat no es decanta per cap proposta concreta i les presentem per tenir l’opció de ser discutides més en profunditat i per aportar més dades durant el període posterior a la presentació de les presents al•legacions.

Les tres propostes presentades contemplen l’accés al pla de Castellar per l’oest de la masia de can Bages, en un sol viaducte i amb la possibilitat de fer algun tram en superfície.

Les tres propostes presentades no afecten l’actual carretera B-124 més que per un sol punt de creuament motiu pel qual creiem que el cost en diners i en molèsties pel trànsit seran molt menors que la proposta presentada pel DPTOP.

Una de les propostes contempla fer una tercera estació al cor de la part vella de Castellar, la Plaça del Calissó. Si parlem de Metro Vallès, la possibilitar d’accedir a aquest punt faria que aquest concepte de Metro i no de tren fos totalment congruent. La distància entre les estacions 2 i 3 d’aquesta proposta nº 1 no seria menor a d’altres ja actualment existents i projectades en el curs del recorregut Plaça de Catalunya-Can Oriach.

Document presentat al
DPTOP

20 d’abril 2010

Ara és un bon moment per fer propostes: com creus que ha d'arribar el tren a Castellar?

El dia 22 d’abril s’esgotava el termini per la presentació d’al•legacions a l’estudi informatiu de l’arribada del tren a Castellar del Vallès, però atesa la importància dels estudis i les diverses peticions que han fet diferents entitats, el departament de política territorial i obres públiques, ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins l’11 de maig de 2010. Fins aquest dia les persones físiques i jurídiques que hi estiguin interessades poden examinar l’estudi (el podeu consultar a través del web http://trencc.blogspot.com) i formular les al•legacions o les observacions que es consideressin oportunes.

Tot i que el temps per poder valorar un estudi tan complex com aquest és molt breu, aquests 15 dies de coll ens permetran poder fer més aportacions a les propostes que ha presentat la Generalitat.

Ara és el moment de discutir i debatre aquest document, posar sobre la taula les diferents visions que han de servir per què un projecte tan important pel municipi com aquest s’acabi resolent de la millor manera possible.

La Plataforma Tren Castellar Centre, en aquests moments estem preparant el document que presentarem al DPTOP exposant tots aquells punts i propostes que considerem que es poden millorar i repensar referent al traçat i les ubicacions de les estacions.

Si tens coses a dir i les vols compartir amb nosaltres ho pots fer a través del correu electrònic trencc@gmail.com o participar directament a alguna de les nostres reunions.

19 d’abril 2010

Pròrroga fins l'11 de maig per la presentació d'al·legacions a l'estudi informatiu del tren a Castellar del Vallès

El dia 16 de març publicar l'Estudi Informatiu al que es podien fer al·legacions durant 30 dies hàbils. Inicialment la data límit per presentar al·legacions era el 22 d'abril, però diferents entitats han demanat una pròrroga per ampliar aquest perìode. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques finalment concedeix 15 dies més, per tant ara tenim fins el dia 11 de maig de 2010.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
d’ampliació del termini d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
En data 16 de març de 2010, la Direcció General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va publicar l’Anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (Claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
A l’esmentat Anunci s’acordava obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils per tal que les persones físiques i jurídiques que hi estiguin interessades poguessin examinar els estudis esmentats a fi de formular les al·legacions o les observacions que consideressin oportunes.
Atesa la importància dels estudis i les diverses peticions rebudes, s’ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins l’11 de maig de 2010, la qual cosa es fa públic per al coneixement general, als efectes que preveu la legislació vigent.

Barcelona, 13 d’abril de 2010
Manel Villalante i Llauradó
Director general del Transport Terrestre
(10.104.033)

08 d’abril 2010

Signen el conveni per soterrar 400 metres dels FGC a Sabadell

Font ABC

El conveni, que han subscrit el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, estableix una inversió de 24 milions d'euros que permetran unir els barris de Can Feu i Gràcia, separats per les vies del tren.

"Aquests 24 milions d'euros afegits als 400 milions que ja es gasten en l'ampliació dels FGC a Sabadell, donaran (als Ferrocarrils) aquesta connotació de Metro que entra fins al cor de la ciutat i més enllà per garantir la mobilitat tant interior com cap a fora ", ha assenyalat Nadal.

Actualment s'està treballant en l'ampliació de la línia, que dotarà la ciutat d'un total de cinc estacions dels FGC, que se sumaran a les tres de Rodalies de Catalunya, i que més endavant podran estendre cap a Castellar del Vallès.

Està previst que el tram soterrat, com la resta de la línia, pugui estar a punt en un termini de dos anys. EFE.

23 de març 2010

Viaducte pel Ripoll

L'estudi descarta les sortides 3 i 4 per qüestions tècniques i d'impacte. Per tant acaben desenvolupant les alternatives 1 i 2.
L'esquema mostra una de les propostes del viaducte que passarà pel Ripoll i el Torrent de Can Bages.


Aquesta informació la pots trobar a la pàgina 31 d'aquest arxiu:

ANNEX NÚM. 7. ESTUDI PREVI D’ALTERNATIVES A07 estudi previ alternatives 1 de 6

Estudi sortides i arribades diferents traçats

SORTIDES
Aquest estudi correspon al tram que transcorre des del final de l'andana de l'estació de Ca n'Oriach, situada al terme municipal de Sabadell, fins al creuament de la B-124 entre el carrer del Bages i el carrer Garraf en el terme municipal de Castellar del Vallès. En l'estudi es descarten les sortides 3 i 4.

ARRIBADES

Correspon al tram que transcorre per la trama urbana de Castellar del Vallès, des del polífgon industrial fins al nucli urbà.

 • Arribada A. Carretera B-124.
  • Transcorre paral·lel a la carretera B-124 fins a la Plaça de la Fàbrica nova.
 • Arribada B. Ronda Tolosa.
  • Transcorre paral·lel a la carretera B-124 i es desvia per Ronda Tolosa.
 • Arribada C. Carrer Berguedà.
  • Transcorre per l'interior del Pla de la Bruguera (C/Berguedà).
 • Arribada D. Carrer Pedrissos.
  • Transcorre paral·lel a la carretera B-124 i pel carrer Pedrissos.

22 de març 2010

Població per radi d'influència de 500m a cada estació

Aquesta informació va ser facilitada per l'Ajuntament de Castellar del Vallès

Estacions en zona residencial

Estació 1 (Skate Park) ............................. 3.247 habitants
Estació 2 (zona camp de futlbol ................ 7.502 habitants
Estació 3 (Espai Tolrà) ............................. 8.953 habitants
Estació 4 (Plaça Calissó) ......................... 9.331 habitants

Estacions en zona industrial

Estació 5 (Aparcament de camions) ..........3.188 treballadors (293 indústries)
Estació 6 (Zona Sony)............................... 1.559 treballadors (143 indústries)21 de març 2010

Pressupost estimatiu de les diferents propostes

Pressupost total alternatives (clicar sobre imatge)


Total pressupost alternativa 1 (320 Milions d'euros)


Aquesta informació la pots trobar en aquest arxiu:
ANNEX NÚM. 22. PRESSUPOST ESTIMATIU