21 de desembre 2010

La tuneladora de Sabadell d’FGC arriba a l’estació de Plaça Espanya


La tuneladora que perfora el primer túnel del perllongament de la línia del Vallès d’FGC a Sabadell ha arribat a Plaça Espanya, la primera de les 4 estacions previstes al llarg del recorregut. Així, la màquina ja ha perforat 0,6 dels 2,9 km totals de túnel previst des del pou d’atac del Parc del Nord fins a Sabadell - Estació. Ara es duran a terme els treballs de manteniment necessaris per a garantir el seu correcte funcionament. En total, l’actuació abasta prop de 5,2 km de longitud i comporta una inversió de prop de 400 MEUR.

La tuneladora que excava el primer túnel de 2,9 km de longitud del perllongament de la línia d’FGC entre Ca n’Oriac i Sabadell - Estació ha arribat ja a l’estació de Plaça Espanya, la primera de les 4 previstes en el recorregut.

D’aquesta manera, la màquina ha perforat 0,6 km de túnel, des del pou d’atac del Parc del Nord. Ara, els treballs a Plaça Espanya se centraran en el canvi d’eines de tall de la tuneladora, per garantir el seu correcte manteniment, perquè pugui continuar avançant en direcció a Eix Macià.

Es preveu que cap al febrer torni a arrencar la màquina, un cop es completin les tasques de manteniment de la tuneladora i la construcció de l’estructura d’empenta necessària perquè continuï la perforació del túnel.

Es tracta d’una tuneladora de tipus EPB, de 6,8 metres de diàmetre, 116 metres de longitud i 550 tones aproximadament, amb un capçal preparat per a excavar sòls sota el nivell freàtic.

El tram de túnel entre pantalles

Paral·lelament al tram de 2,9 km de túnel que es construeix amb tuneladora, entre el Parc del Nord i Sabadell - Estació, el DPTOP treballa en un altre tram de 0,7 km de túnel que s’ha construït entre pantalles, entre Parc del Nord i Ca n’Oriac. Així, ja s’ha executat tot el túnel i ara s’estan duent a terme els treballs previs a la urbanització de la superfície.

Avancen les obres a les estacions

D’altra banda, pel que fa a les estacions, les tasques es concentren en 3 de les 4 noves previstes :

  • Sabadell - Estació: a mitjans d’octubre es va iniciar la construcció del gruix dels treballs de l’estació provisional i del pou de sortida de la tuneladora. En aquest sentit, s’estan construint els murs pantalla del pou de sortida de la tuneladora.
  • Plaça Major: es treballa en l’excavació del recinte, i ja s’ha arribat sota el nivell -2.
  • Eix Macià: continua l’excavació del recinte de l’estació. Els treballs se centren ja en la cota prèvia al nivell de vies.
  • Plaça d’Espanya: ja s’ha excavat totalment una part del recinte de l’estació, concretament la banda per on ha arribat la tuneladora. Ara, les tasques continuaran a l’altra banda, per enllestir l’excavació de les terres i garantir l’avanç de la tuneladora.

Properament, s’iniciaran també les obres de l’estació de Ca n’Oriac i de les cotxeres del final de la línia.

5,2 quilòmetres i 4 noves estacions

Des de la primavera del 2008, el DPTOP està duent a terme obres per a perllongar la línia del Vallès d’FGC a noves àrees de Sabadell, que servirà per dotar la ciutat d’una línia de metro urbà que donarà servei a 7 milions d’usuaris cada any amb una inversió propera als 400 MEUR.

L’actuació abasta en total una longitud de 5,2 quilòmetres, que inclou un nou tram de línia de prop de 4,4 km, dels quals 2,9 km seran pròpiament de túnel amb tuneladora, i 0,7 km seran túnel entre pantalles. Les obres comprenen la construcció de 4 noves estacions (Plaça Major, Eix Macià, Plaça Espanya i Ca n’Oriac), la reforma i soterrament de l’estació existent de Sabadell-Estació i la construcció d’unes cotxeres al final de línia.

D’altra banda, es treballa també en la redacció dels projectes per definir l’ampliació del soterrament de la línia existent al llarg de 400 metres més, amb l’objectiu d’integrar-la als barris de Gràcia i Can Feu.

Bloc PTOP

15 de desembre 2010

Hipòtesi d'un traçat més econòmic i raonable per arribar amb FGC a Castellar

Aquesta hipòtesi partiria dels elements següents:
·Una situació el més urbana possible de les estacions i en particular de la prevista al Pla de la Bruguera.

imatge - 2

Un aprofitament de les obres actuals i un abaratiment de costos (imatge 2)

L’opció implica les següents accions particulars:
  • Situació de l’estació de Sabadell al carrer de Corones, en comptes del carrer de la Bonaigua (veure imatge-2).

  • Aprofitament del túnel construït actualment a la ronda de Navacerrada com a part de la cotxera i situació de la resta, específicament de la part de manteniment i reparació, a l’inici del Parc del Nord, tot estalviant cost i impacte sobre la part més verda del parc (veure imatge-2).

  • Menor tram en túnels en el conjunt de l’opció, amb l’estalvi econòmic que aquest fet representa. No caldria travessar el bosc de Can Deu amb opcions costoses i major recorregut i pendents, tal i com preveu l’estudi informatiu (veure imatge 1).

  • Situació central de l’estació del Pla de la Bruguera, d’acord amb les anàlisis on es demostra la seva millor localització en aquest punt.

  • Situació de l’estació del nucli urbà de Castellar a la plaça de Catalunya, amb la possibilitat de la seva continuació futura en direcció Sentmenat.
La hipòtesi proposada per Tren Castellar Centre suposaria l'estalvi del 46% del cost total respecta el traçat que proposa l'Estudi Informatiu.

recorregut en superfície

ídem en túnel

viaducte

total recorregut

Estudi Informatiu

0

170.898

13.200

184.098

Alternativa

7.977

83.244

8.500

99.721

Valors relatius de costos en ambdós recorreguts (milers d’euros):

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach