20 d’abril 2010

Ara és un bon moment per fer propostes: com creus que ha d'arribar el tren a Castellar?

El dia 22 d’abril s’esgotava el termini per la presentació d’al•legacions a l’estudi informatiu de l’arribada del tren a Castellar del Vallès, però atesa la importància dels estudis i les diverses peticions que han fet diferents entitats, el departament de política territorial i obres públiques, ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins l’11 de maig de 2010. Fins aquest dia les persones físiques i jurídiques que hi estiguin interessades poden examinar l’estudi (el podeu consultar a través del web http://trencc.blogspot.com) i formular les al•legacions o les observacions que es consideressin oportunes.

Tot i que el temps per poder valorar un estudi tan complex com aquest és molt breu, aquests 15 dies de coll ens permetran poder fer més aportacions a les propostes que ha presentat la Generalitat.

Ara és el moment de discutir i debatre aquest document, posar sobre la taula les diferents visions que han de servir per què un projecte tan important pel municipi com aquest s’acabi resolent de la millor manera possible.

La Plataforma Tren Castellar Centre, en aquests moments estem preparant el document que presentarem al DPTOP exposant tots aquells punts i propostes que considerem que es poden millorar i repensar referent al traçat i les ubicacions de les estacions.

Si tens coses a dir i les vols compartir amb nosaltres ho pots fer a través del correu electrònic trencc@gmail.com o participar directament a alguna de les nostres reunions.

19 d’abril 2010

Pròrroga fins l'11 de maig per la presentació d'al·legacions a l'estudi informatiu del tren a Castellar del Vallès

El dia 16 de març publicar l'Estudi Informatiu al que es podien fer al·legacions durant 30 dies hàbils. Inicialment la data límit per presentar al·legacions era el 22 d'abril, però diferents entitats han demanat una pròrroga per ampliar aquest perìode. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques finalment concedeix 15 dies més, per tant ara tenim fins el dia 11 de maig de 2010.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
d’ampliació del termini d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
En data 16 de març de 2010, la Direcció General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va publicar l’Anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (Claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
A l’esmentat Anunci s’acordava obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils per tal que les persones físiques i jurídiques que hi estiguin interessades poguessin examinar els estudis esmentats a fi de formular les al·legacions o les observacions que consideressin oportunes.
Atesa la importància dels estudis i les diverses peticions rebudes, s’ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins l’11 de maig de 2010, la qual cosa es fa públic per al coneixement general, als efectes que preveu la legislació vigent.

Barcelona, 13 d’abril de 2010
Manel Villalante i Llauradó
Director general del Transport Terrestre
(10.104.033)

08 d’abril 2010

Signen el conveni per soterrar 400 metres dels FGC a Sabadell

Font ABC

El conveni, que han subscrit el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, estableix una inversió de 24 milions d'euros que permetran unir els barris de Can Feu i Gràcia, separats per les vies del tren.

"Aquests 24 milions d'euros afegits als 400 milions que ja es gasten en l'ampliació dels FGC a Sabadell, donaran (als Ferrocarrils) aquesta connotació de Metro que entra fins al cor de la ciutat i més enllà per garantir la mobilitat tant interior com cap a fora ", ha assenyalat Nadal.

Actualment s'està treballant en l'ampliació de la línia, que dotarà la ciutat d'un total de cinc estacions dels FGC, que se sumaran a les tres de Rodalies de Catalunya, i que més endavant podran estendre cap a Castellar del Vallès.

Està previst que el tram soterrat, com la resta de la línia, pugui estar a punt en un termini de dos anys. EFE.