25 de novembre 2010

Estació de FGC a plaça Catalunya: visió de futur

Aquest estudi avalua les dues hipòtesis plantejades sobre l’emplaçament de l'estació al municipi:

1- A la plaça de la Fàbrica Nova, al peu de la carretera B124, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2- A la plaça de Catalunya, amb opció de futura prolongació de la línia a Sentmenat, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

En l'estudi s'ha calculat la distància des del centre de diferents sectors del municipi per obtenir el recorregut mig del conjunt de la població segons deu desplaçaments tipus.
En ambdós casos s’han considerat els sectors del nucli urbà i no els de les urbanitzacions, en els quals es considera que el desplaçament es farà amb cotxe segurament millor a una estació al pla de la Bruguera, amb aparcament i allunyada del nucli on resultarà més complicat l’aparcament.

Els resultats fan palès que ambdues estacions se situen en una coincidència pel que fa al llindar d'ús respecte de la població.

L'anàlisi del servei de els dues estacions respecte de les distancies més curtes de mil metres ens diu que l’estació de Plaça Catalunya té el mateix llindar d’ús que l’estació de la Fàbrica nova.

Si fem el càlcul per a les majors distàncies dins el nucli, la situació de la Plaça Catalunya redueix els majors recorreguts, ja que hi ha menys ciutadans allunyats.

En conclusió: L’opció de l’estació a la plaça Catalunya conté les mateixes avantatges que a la plaça de la Fabrica Nova, potser amb algun de millor fins i tot, però a més queda oberta a la possibilitat de l’allargament de la línia cap a Sentmenat, la qual cosa és una opció de futur valuosa.

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

24 de novembre 2010

L'estació dels FGC a Castellar del Vallès en l’àmbit industrial

Aquest estudi ens serveix per avaluar dues hipòtesis sobre l'emplaçament d'aquesta estació:

1.- Al costat de la B124, propera a Sony, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2.- Al centre del Pla de la Bruguera, en l’actual aparcament de camions, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

El resultat d'aquest estudi, ens diu que per un nombre de 13.242 ocupats teòrics la distància recorreguda cap a l’estació de la B124 seria un 9% més elevada que en la solució del Pla de la Bruguera. En aquest estudi s'ha contemplat com si el pla parcial de Can Bages estigués plenament desenvolupat.

En el cas que contemplessim només els desplaçament menors o iguals a 1.000 metres, el resultat que obtenim de persones que poden utilitzar l’estació del Pla del Bruguera supera en un 64% respecte de la situació de l'estació a la B124. Amb aquestes consideracions, l’estació al pla de la Bruguera ens apareix clarament millor situada que l’estació al peu de la B124.

En Conclusió: L’opció de l’estació al pla de la Bruguera conté majors avantatges que l’estació situada a la B124, proposada en l'estudi informatiu.

Amb tot hi ha encara un motiu complementari en l’opció millor en l’estació al Pla de la Bruguera que és al seva centralitat i la seva capacitat per endegar un procés de modernització del parc industrial del Pla de la Bruguera. Aquest emplaçament se situa al mig de la carena de la plana (una suau carena), en un sòl central situat en un eix d’equipaments, espais verds i sòls de propietat municipal. Aquest factor afavoriria la possibilitat de la reconversió de determinats sòls públics en espais de serveis terciaris (oficines, acadèmies, laboratoris, etc.) que podrien ser generats per la centralitat de l’estació i que constituirien factors econòmics importants de desenvolupament i rendibilitat de la inversió pública que representa la infrastructura del tren.

Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

18 de novembre 2010

Compte! No perdem el tren!

L’acord signat a Sabadell per l’Ajuntament de la ciutat, la Cambra de Comerç (no oblidem el seu àmbit comarcal), Sabadell Cruïlla i la Fundació Bosch i Cardellach, ara fa dos anys, certificava el compromís d’arribada del tren a Castellar del Vallès, entre d’altres.

També ho contempla així el Pla Director d’Inversions (PDI 2009-2018) i la presentació feta pel DPTOP (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) a l’Ajuntament de Castellar del Vallès que explicava l’estudi informatiu, pendent d’aprovació, que planteja el perllongament del tren dels FGC de Sabadell al nostre municipi.

Fins aquí tot correcte.

Ens preocupa, i molt, el volum total del cost del projecte, 320 milions d'Euros, que dificulta les seves possibilitats reals d'execució i minva la seva rendibilitat global, l’impacte ecològic de la primera part del traçat i les ubicacions proposades per les dues estacions: B-124 (prop de la Sony) i Espai Tolrà.
Creiem que cal una major reflexió del projecte i un aprofundiment del debat per tal de millorar la rendibilitat i les prestacions del tren.
Cal avançar la ubicació de l’estació de la B-124 a la zona de l'aparcament de camions per potenciar el polígon industrial ja consolidat i la seva àrea de serveis. També cal ubicar l’estació de l’Espai Tolrà a la Plaça Catalunya fent possible un perllongament posterior a Sentmenat, Caldes i Granollers. Així es facilitaria la demanda futura sense perdre centralitat pel que fa al gruix de població beneficiada pel servei. Una altra aposta ferma és la rebaixa de l’impacte ecològic i el cost de la inversió en el primer tram.

És per a tot això que, la PTCC (Plataforma Tren Castellar Centre) oferim la nostra col•laboració a l’ajuntament i ens exigim a tots plegats, institucions, partits polítics locals i ciutadania un superior nivell d’implicació i demanem un esforç de revisió del projecte per part del DPTOP i una consideració positiva per part del consistori dels plantejaments aquí exposats que creiem que redundaran en una major eficàcia, un major servei, un menor cost, i unes expectatives de futur més obertes a la comarca.

Amb l'actual projecte la via de Ferrocarrils de la Generalitat serà un cul de sac. Amb les nostres propostes, el Tren o Metro del Vallès Occidental es pot prolongar en un futur cap a l'est i arribar fins i tot a la capital del Vallès Oriental.

No cal tancar de pressa i corrent un projecte informatiu car i mancat de visió de futur. Que la immediatesa de les eleccions no ens faci tancar un procés administratiu en funció de la immediatesa dels rèdits polítics. No perdem el tren.

Estudi ubicació estació zona urbana
/ Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach