19 d’abril 2010

Pròrroga fins l'11 de maig per la presentació d'al·legacions a l'estudi informatiu del tren a Castellar del Vallès

El dia 16 de març publicar l'Estudi Informatiu al que es podien fer al·legacions durant 30 dies hàbils. Inicialment la data límit per presentar al·legacions era el 22 d'abril, però diferents entitats han demanat una pròrroga per ampliar aquest perìode. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques finalment concedeix 15 dies més, per tant ara tenim fins el dia 11 de maig de 2010.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
d’ampliació del termini d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
En data 16 de març de 2010, la Direcció General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va publicar l’Anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (Claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
A l’esmentat Anunci s’acordava obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils per tal que les persones físiques i jurídiques que hi estiguin interessades poguessin examinar els estudis esmentats a fi de formular les al·legacions o les observacions que consideressin oportunes.
Atesa la importància dels estudis i les diverses peticions rebudes, s’ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins l’11 de maig de 2010, la qual cosa es fa públic per al coneixement general, als efectes que preveu la legislació vigent.

Barcelona, 13 d’abril de 2010
Manel Villalante i Llauradó
Director general del Transport Terrestre
(10.104.033)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada