10 de maig 2010

Al•legacions a l’Estudi Informatiu del projecte de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat, de Sabadell fins a Castellar

Les tres propostes presentades per la Plataforma Tren Castellar Centre són fàcilment identificables en els gràfics que s’adjunten on es contemplen els traçats i la situació de les estacions alternatives a l’escollit pel Departament.

Manifestem que són alternatives viables i possibles i que mereixen ser meditades i comptabilitzades abans de prendre una decisió final.

Aquesta entitat no es decanta per cap proposta concreta i les presentem per tenir l’opció de ser discutides més en profunditat i per aportar més dades durant el període posterior a la presentació de les presents al•legacions.

Les tres propostes presentades contemplen l’accés al pla de Castellar per l’oest de la masia de can Bages, en un sol viaducte i amb la possibilitat de fer algun tram en superfície.

Les tres propostes presentades no afecten l’actual carretera B-124 més que per un sol punt de creuament motiu pel qual creiem que el cost en diners i en molèsties pel trànsit seran molt menors que la proposta presentada pel DPTOP.

Una de les propostes contempla fer una tercera estació al cor de la part vella de Castellar, la Plaça del Calissó. Si parlem de Metro Vallès, la possibilitar d’accedir a aquest punt faria que aquest concepte de Metro i no de tren fos totalment congruent. La distància entre les estacions 2 i 3 d’aquesta proposta nº 1 no seria menor a d’altres ja actualment existents i projectades en el curs del recorregut Plaça de Catalunya-Can Oriach.

Document presentat al
DPTOP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada