24 de novembre 2010

L'estació dels FGC a Castellar del Vallès en l’àmbit industrial

Aquest estudi ens serveix per avaluar dues hipòtesis sobre l'emplaçament d'aquesta estació:

1.- Al costat de la B124, propera a Sony, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2.- Al centre del Pla de la Bruguera, en l’actual aparcament de camions, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

El resultat d'aquest estudi, ens diu que per un nombre de 13.242 ocupats teòrics la distància recorreguda cap a l’estació de la B124 seria un 9% més elevada que en la solució del Pla de la Bruguera. En aquest estudi s'ha contemplat com si el pla parcial de Can Bages estigués plenament desenvolupat.

En el cas que contemplessim només els desplaçament menors o iguals a 1.000 metres, el resultat que obtenim de persones que poden utilitzar l’estació del Pla del Bruguera supera en un 64% respecte de la situació de l'estació a la B124. Amb aquestes consideracions, l’estació al pla de la Bruguera ens apareix clarament millor situada que l’estació al peu de la B124.

En Conclusió: L’opció de l’estació al pla de la Bruguera conté majors avantatges que l’estació situada a la B124, proposada en l'estudi informatiu.

Amb tot hi ha encara un motiu complementari en l’opció millor en l’estació al Pla de la Bruguera que és al seva centralitat i la seva capacitat per endegar un procés de modernització del parc industrial del Pla de la Bruguera. Aquest emplaçament se situa al mig de la carena de la plana (una suau carena), en un sòl central situat en un eix d’equipaments, espais verds i sòls de propietat municipal. Aquest factor afavoriria la possibilitat de la reconversió de determinats sòls públics en espais de serveis terciaris (oficines, acadèmies, laboratoris, etc.) que podrien ser generats per la centralitat de l’estació i que constituirien factors econòmics importants de desenvolupament i rendibilitat de la inversió pública que representa la infrastructura del tren.

Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada