25 de novembre 2010

Estació de FGC a plaça Catalunya: visió de futur

Aquest estudi avalua les dues hipòtesis plantejades sobre l’emplaçament de l'estació al municipi:

1- A la plaça de la Fàbrica Nova, al peu de la carretera B124, segons les previsions de l’Estudi Informatiu.

2- A la plaça de Catalunya, amb opció de futura prolongació de la línia a Sentmenat, segons la proposta alternativa de traçat de la línia des de Sabadell.

En l'estudi s'ha calculat la distància des del centre de diferents sectors del municipi per obtenir el recorregut mig del conjunt de la població segons deu desplaçaments tipus.
En ambdós casos s’han considerat els sectors del nucli urbà i no els de les urbanitzacions, en els quals es considera que el desplaçament es farà amb cotxe segurament millor a una estació al pla de la Bruguera, amb aparcament i allunyada del nucli on resultarà més complicat l’aparcament.

Els resultats fan palès que ambdues estacions se situen en una coincidència pel que fa al llindar d'ús respecte de la població.

L'anàlisi del servei de els dues estacions respecte de les distancies més curtes de mil metres ens diu que l’estació de Plaça Catalunya té el mateix llindar d’ús que l’estació de la Fàbrica nova.

Si fem el càlcul per a les majors distàncies dins el nucli, la situació de la Plaça Catalunya redueix els majors recorreguts, ja que hi ha menys ciutadans allunyats.

En conclusió: L’opció de l’estació a la plaça Catalunya conté les mateixes avantatges que a la plaça de la Fabrica Nova, potser amb algun de millor fins i tot, però a més queda oberta a la possibilitat de l’allargament de la línia cap a Sentmenat, la qual cosa és una opció de futur valuosa.

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada