15 de desembre 2010

Hipòtesi d'un traçat més econòmic i raonable per arribar amb FGC a Castellar

Aquesta hipòtesi partiria dels elements següents:
·Una situació el més urbana possible de les estacions i en particular de la prevista al Pla de la Bruguera.

imatge - 2

Un aprofitament de les obres actuals i un abaratiment de costos (imatge 2)

L’opció implica les següents accions particulars:
  • Situació de l’estació de Sabadell al carrer de Corones, en comptes del carrer de la Bonaigua (veure imatge-2).

  • Aprofitament del túnel construït actualment a la ronda de Navacerrada com a part de la cotxera i situació de la resta, específicament de la part de manteniment i reparació, a l’inici del Parc del Nord, tot estalviant cost i impacte sobre la part més verda del parc (veure imatge-2).

  • Menor tram en túnels en el conjunt de l’opció, amb l’estalvi econòmic que aquest fet representa. No caldria travessar el bosc de Can Deu amb opcions costoses i major recorregut i pendents, tal i com preveu l’estudi informatiu (veure imatge 1).

  • Situació central de l’estació del Pla de la Bruguera, d’acord amb les anàlisis on es demostra la seva millor localització en aquest punt.

  • Situació de l’estació del nucli urbà de Castellar a la plaça de Catalunya, amb la possibilitat de la seva continuació futura en direcció Sentmenat.
La hipòtesi proposada per Tren Castellar Centre suposaria l'estalvi del 46% del cost total respecta el traçat que proposa l'Estudi Informatiu.

recorregut en superfície

ídem en túnel

viaducte

total recorregut

Estudi Informatiu

0

170.898

13.200

184.098

Alternativa

7.977

83.244

8.500

99.721

Valors relatius de costos en ambdós recorreguts (milers d’euros):

Estudi ubicació estació zona urbana / Estudi ubicació estació zona industrial / Estudi traçat des de Sabadell fins a Castellar / Estudi estació de Ca n'Oriach

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada