QUÈ DIUEN DEL TREN ELS PARTITS POLÍTICS DE CASTELLAR DEL VALLÈS?

Partit Socialista de Catalunya
Conjuntament amb la societat civil castellarenca, demanarem a la Generalitat que acceleri la connexió  ferroviària de Castellar.
 


Convergència i Unió  
Tenim pendents millores a les nostres carreteres i fer arribar el tren a Castellar, temes vitals per al bon desenvolupament de la ciutat i per a un major benestar de tothom.


L'Altraveu
Treballar des de l’Ajuntament per reconduir i optimitzar els punts febles i inconvenients que presenta l’estudi informatiu presentat per la Generalitat de Catalunya, promovent institucionalment i amb la complicitat de la ciutadania les gestions i accions que siguin necessàries per obrir el ventall de possibilitats i estudiar l’ubicació de les estacions i traçats. Aquesta acció institucional i ciutadana que ha de comportar un replantejament és a hores d’ara indispensable. Entre les principals deficiències que planteja l’estudi informatiu hi trobem que no contempla un emplaçament d’estació urbana que possibiliti un possible perllongament de la línia i que presenta uns índexs de rendibilitat de resultes del seu traçat que hipotequen l’execució del projecte.


Esquerra Republicana de Catalunya
Promoure un gran pacte municipal per l'arribada del tren amb el major nombre possible d'agents polítics, socials i econòmics de Castellar, en sintonia amb la proposta feta des de la Plataforma Tren Castellar Centre. Defensar amb fermesa davant les institucions que calgui l’arribada urgent del transport ferroviari a Castellar. Com a opció preferent defensem el tren, però no descartem en cap cas la fórmula de trentramvia, molt més econòmica i amb possibilitat de donar servei dins el nucli urbà.
Garantir que l’arribada del tren vagi acompanyada d’aparcaments dissuasius a les estacions de ferrocarril i autobusos coordinats amb els serveis ferroviaris.


Iniciativa per Catalunya Verds
ICV porta molt de temps des del municipalisme, el parlament de Catalunya, les Corts espanyoles i en el parlament Europeu sempre ha apostat per les inversions en transport ferroviari, els ecosocialistes apostem per un tren al servei de les persones i les petites i mitjanes empreses, estem a favor del tren de mitja i curta distancia i no del tren d’alta velocitat. 

Veiem l’arribada del tren a Castellar com un fet ha de canviar profundament la vida de Castellar i de la ciutadania i de rellevant importància pels següents motius:
Afavorirà la reducció de la utilització del vehicle privat com medi de transport donant lloc a una disminució de la contaminació atmosfèrica que actualment representa la carretera que ens uneix a Sabadell .
Millora molt destacable de la mobilitat dels ciutadans de Castellar en les seves relacions amb la comarca : Sabadell, UAB, Terrassa, Cerdanyola, Barcelona...
Millora en la qualitat de vida en quant la reducció d’accidents de transit que vindrà donada per la disminució de la utilització del vehicle.
Representarà una avantatge competitiva per l’economia tant comercial com industrial .
És una avantatge en la millora cultural al facilitar els intercanvis d’aquesta mena.
És una avantatge de caràcter social al incrementar la diversitat i la comunicació entre les persones.
És una alternativa indiscutible a la proposta del IV cinturo.

Si el tren ens porta entre altres aquestes avantatges també tenim que tenir present que ens pot porta desavantatges :

Increment de la pressió demogràfica degut a la facilitat en les comunicacions.
Una forta pressió sobre el territori per exemple augment de la demanda d’habitatge, donant lloc a la transformació de sòl rústic en sòl urbà.
Els dos fets anteriors pot portar a una degradació accentuada del nostre entorn.
I canvis en l’estructura social del poble, fenomen que ja vivim degut al creixement que ha experimentat Castellar aquest últim anys
......................
Tant les avantatges con els inconvenients caldrà gestionar-los de forma correcta i per aquest motiu caldrà donar resposta a preguntes com:
Com volem créixer?
Cal créixer?
Quin model d’economia volem ?
Han de ser els mercats que marquin el nostre model econòmic i social?
Com protegim i gestionem els nostres espais naturals?
Quins són els valors de Castellar que cal preservar i com ?
Quin paper ha de jugar Castellar dins de la comarca, que pot aportar-hi?.

Una cosa esta clara en dia que arribi el tren a Castellar el poble canviarà i cal gestionar bé aquest canvi.


 Solidaritat Catalana per la Independència
Defensarem la necessitat de l’arribada del tren a Castellar, com a element dinamitzador de l’activitat econòmica, cultural, esportiva i turística.
L’actual projecte d’allargament del traçat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de Ca n’Oriac fins a Castellar no és econòmicament viable. El pressupost estimat per a la construcció de 4,5 km de via és de 320 milions d’euros, degut a un traçat molt agressiu amb l’entorn natural i basat en llargs trams de viaductes i túnels. Des de l’Ajuntament cal exercir un paper decidit per a exigir la revisió de l’actual projecte, i de suport a les entitats implicades, com són Via Vallès i la Plataforma Tren Castellar Centre.


Partit Popular
  Han fomentado mucho el comercio, todo el mobiliario de sus edificios es de IKEA. Suponemos que su amigo Bustos, después de perjudicar a este pueblo con su obra del tren pondrá una parada en su nuevo centro. Algún día llegará a Castellar, eso sí, será más costoso ya que la desviación para conseguir más votos nos ha perjudicado en el trazado.


Plataforma per Catalunya
Pressionarem a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat per executar el projecte de creació de Ferrocarril a Castellar del Vallès. Ho necessitem!!